Medlems och Användarvillkor

100gram.se är en databas över svenska livsmedel. Databasen är sammanställd av Digitalyard Sverige AB, dels genom manuellt arbete, dels via automatisk sammanställning. I databasen kan du med hjälp av vår sökmotor söka ut och jämföra vad olika livsmedel innehåller.

Som registrerad Medlem får du tillgång till fler funktioner som gör letandet efter den mat du söker enklare.

Så väl söktjänsten som medlemskapet är i dag fri från avgifter och registrerade medlemmar väljer själva om de vill ha utskick från oss via e-post. Utskicken kommer att sändas ut i syfte att hålla medlemmar uppdaterade på nya produkter och tillverkare (i reklamform) men även andra uppgifter om mat och dryck som vi anser har ett nyhetsvärde kommer att berika våra utskick.

Begränsningar i rätten att använda databasen

Information sammanställd på sidan får ej utan tillstånd från Digitalyard Sverige AB kopieras och spridas vidare i digital form.

Den som använder söktjänsten skall vara medveten om att fakta om enskilda livsmedel kan vara fel beroende på den mänskliga faktorn vid registreringen. Vi välkomnar alla som tar sig tid att korrigera sådana fel genom att göra oss uppmärksamma på felet via e-post info@100gram.se.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av medlemmar som missbrukar medlemsskapet.

Vi förbehåller oss rätten att i framtiden ändra på användarvillkoren dock ej utan att meddela våra medlemmar om att ändringar har gjorts.

För tillverkare

Är du som tillverkare intresserad av att lägga upp dina egna produkter eller korrigera uppgifter som i dag ligger i 100gram.se kontakta oss på info@100gram.se och bifoga kontaktuppgifter.