Kalorier & Näringvärden

Nedan har vi försökt sammanfatta vad kalorier och näringsvärden är - men utan att gå in alldeles för mycket i detaljer. Här finns även vår kaloriräknare - som utifrån kolhydrater, proteiner, fett, alkohol och fibrer uppskattar antalet kalorier!

Kalorier är energi

Kalorier är ett mått på energi och visas ofta i näringstabeller som Kilo-kalorier (kcal) - 1 kcal är 1000 kalorier. När man pratar om "hur många kalorier något innehåller" så menar man oftast "hur många kcal det innehåller". När någon säger - Ett äpple innehåller 45 kalorier så menar man egentligen att det innehåller 45 kcal. Olika näringsämnen innehåller olika näringsvärden per 100 gram.
Se graf nedan.

Vi tycker själva att kcal per 100 gram är det perfekta sättet att jämföra olika livsmedel, men ibland så anger tillverkaren endast det totala antalet kcal för HELA förpackningen, då kan du räkna ut kcal per 100 gram med kalkylatorn nedan till höger:

Kaloriräknaren använder samma faktorer, för beräkning av kcal, som SLV.

Näringsvärden

Ingrediensförteckningen och näringsvärdesdeklarationen talar om vad ett livsmedel innehåller. I ingrediensförteckningen står vilka ingredienser som ingår, till exempel vatten, mjöl, ägg och socker. Den ingrediens som ingår i störst mängd anges först, därefter den ingrediens som ingår i näst störst mängd och så vidare.

Näringsvärdesdeklarationen beskriver livsmedlets innehåll av energi och näringsämnen, exempelvis fett, protein och kolhydrater.

Näringsvärdesdeklarationen behöver inte alltid finnas med, men är bland annat obligatorisk på livsmedelsförpackningar som har ett näringspåstående, alltså ett påstående om att livsmedlet har särskilda näringsmässiga egenskaper. Exempel på näringspåståenden är ”lågt energiinnehåll”, ”låg fetthalt” och ”högt proteininnehåll”.

(Källa: SLV)