Näringsämnen - Alkohol

Etanol (även etylalkohol) i dagligt tal alkohol, kemisk formel C2H5OH, är en alkohol och en psykoaktiv drog, som genom att den har så kort kolkedja har en för alkoholer jämförelsevis hög vattenlöslighet. Alla alkoholer har en viss giftverkan, men etanol är den minst giftiga av de envärda alkoholerna, och kan i utspädd form och i tillräckligt små doser förtäras utan dödliga konsekvenser.

(Källa: Wikipedia)